Windows KMS Activator Ultimate 2020 5.0


Windows KMS Activator Ultimate 2020 là phiên bản mới nhất giúp bạn kích hoạt tất cả các phiên bản Windows. Windows KMS Activator Ultimate là chương trình Kích hoạt an toàn và dễ dàng mà không có bất kỳ tác động có hại nào đến các tệp hệ thống. Giới hạn kích hoạt của nó là 180 ngày nhưng bạn có thể gia hạn khi hết hạn.

• Tính năng mở khóa Windows (Hoạt động trong Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10)
• Thời gian kích hoạt là 180 ngày và bạn có thể gia hạn
• Bạn có thể xóa mọi kích hoạt trước đó
• Bạn có thể biết thông tin về kích hoạt của mình, những ngày còn lại của kích hoạt
• Công cụ mới được thêm vào để kích hoạt vĩnh viễn


Windows KMS Activator Ultimate 2020 có thể kích hoạt các phiên bản Windows:

Windows 10, all versions
Windows 8.1, all versions
Windows 8.1, Preview all versions
Windows 8, all versions
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise
Windows Server 12, all versions
Windows Server 08, all versions

For Permanent Activation
Click on the “Activation Permanent Now” Activate:
Windows Vista Bussines / Enterprise
Windows 7 Professional / Enterprise
Windows 8 / 8.1 / 10 All
Office 2010/2013/2016 Preview
Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016

System Requirements:
Net Framework 2.0
Internet connection

Whats New :
-I Have Updated the Tool “Digital License”
-Fixed Activation bug.
-Fixed For All Bugs.


Download:
http://www.fshare.vn/file/8IOI8CPDEKEY
Pass : benhvientinhoc.comInformation
Users of Khách are not allowed to comment this publication.