Photo & Picture Resizer: Resize, Batch, Crop v1.0.212 - Phần mềm Resize ảnh cho Android

Photo & Picture Resizer: Resize, Batch, Crop v1.0.212 - Phần mềm Resize ảnh cho Android
Photo & Picture Resizer: Resize, Batch, Crop v1.0.212
Requirements: Android 4.0.3+ | File size: 9,4 MB

Image Resizer giúp bạn nhanh chóng giảm kích thước hình ảnh của bạn hoặc độ phân giải. Nó có thể được sử dụng cho các tin nhắn văn bản, e-mail, Instagram, Facebook, hình thức web, vv Gửi ảnh của bạn nhanh hơn nhiều cho bạn bè và gia đình của bạn.