Red Giant Trapcode Suite 15.1.6

Red Giant Trapcode Suite 15.1.6

Trapcode Suite 15 bao gồm 11 bộ công cụ xử lý với hệ thống hạt và 3D linh hoạt. Các phiên bản chính của plugin này chủ yếu là Particular, một hệ thống hạt 3D mạnh mẽ với khả năng tùy chỉnh và di chuyển một cách dễ dàng.


Việc tích hợp các hệ thống hạt với mẫu trong hệ thống model 3D OBJ làm tăng cường sự nổi bật và chất lượng sản phẩm. Việc này cũng đồng nghĩa với việc tạo ra các kết nối với các khối đa giác với Mir… Ngoài ra, viêc sự dụng plugin này cũng giúp người dùng có thể dễ dàng xây dựng các tiêu đề cho video, logo và đồ họa 3D một cách dễ dàng.


New in Trapcode Suite 15.0
TRAPCODE PARTICULAR (NEW)
- Updated Designer for building effects visually
- Fluid dynamics
- Text emitters
- Mask emitters
- 175 new presets (Over 300, in total)

TRAPCODE FORM (NEW)
- Updated Designer for building effects visually
- Fluid Dynamics
- Text forms
- Mask forms
- 150+ new Presets

TRAPCODE MIR (NEW)
- Import OBJ models as Mir Surfaces
- Included library of over 60 3D Models
- 16 Surface presets for fast material setups

System Requirements:
Windows 10 (x64)
Adobe Creative Cloud (2017 - 2020)Download:
http://www.fshare.vn/file/TONWCRHTGK5P
Pass: benhvientinhoc.com

Add comment

reload, if the code cannot be seen