Cách sửa lỗi Some settings are managed by your organization của Windows Defender trong Windows 10

Một ngày đẹp trời nọ, Windows 10 của bạn bổng dưng không thể chạy đc Windows defender và hiện dòng thông báo Some settings are managed by your organization như hình dưới


Thì cách sau đây sẽ giúp bạn bật lại Windows defender

Bật Start - nhập vào RegeditTìm theo dòng sau: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender" , bạn có thể copy đường dẫn này và paste vào ô địa chỉ trên Regeditvà bây giờ bạn nhấp phải vào dòng Windows defender và chọn DeleteThoát Regedit và bạn vô lại Windows Defender và bật lại (Turn On) hoặc restart nowChúc bạn thành công
Information
Users of Khách are not allowed to comment this publication.